top of page

SOCIAL

Μέσα από το Tango Melodia η Maria και ο Guillermo ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να σέβονται και να αγκαλιάζουν τα παραδοσιακά και πολιτιστικά στοιχεία του Tango.  Κατά συνέπεια, η κοινωνική πλευρά αυτής της χορευτικής κουλτούρας αποτελεί σημαντικό μέρος της διασκέδασης/εμπειρίας εκμάθησης.  Οι μαθητές τους προσκαλούνται σε Milongas, ειδικές κοινωνικές εκδηλώσεις Τάνγκο.  Μια Milonga είναι μια τακτική εκδήλωση όπου συναντιούνται οι χορευτές του Τάνγκο. Όχι μόνο μπορούν να πιουν και να χορέψουν, αλλά είναι το ιδανικό μέρος για να κοινωνικοποιηθούν, καθώς μπορούν να συναντήσουν παλιούς φίλους και ακόμη και να κάνουν νέους.

 

Το τάνγκο γεννήθηκε όταν μοναχικοί μετανάστες από την Ευρώπη αναζήτησαν γυναικεία παρέα για να νιώσουν πιο κοντά στην πατρίδα τους. Αν και το τάνγκο ξεκίνησε από την Αργεντινή, εξελίχθηκε μέσα από ένα μείγμα ευρωπαϊκών επιρροών.  Αυτές περιλαμβάνουν την ιταλική, την ισπανική και τη γερμανική μαζί με αφρικανικές επιρροές που είχαν ήδη μεταφερθεί στην Αργεντινή από τους σκλάβους.  Σήμερα, η Milonga αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας πολλών Αργεντινών. Είναι μια δημοφιλής πηγή ψυχαγωγίας επτά ημέρες την εβδομάδα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Οι Αργεντινοί μπορεί να βγουν για ψώνια και να πεταχτούν σε ένα μαγαζί για ένα διάλειμμα και να χορέψουν τρία Tangos. 

 

Στις παραδοσιακές αργεντίνικες Milongas υπάρχουν ορισμένοι κανόνες.  Ωστόσο, αυτοί δεν ακολουθούνται απαραίτητα παντού, ειδικά στην Ευρώπη.  Συνήθως, υπάρχουν σύνολα τριών ή τεσσάρων χορών που ονομάζονται Tanda και τα οποία το ζευγάρι χορεύει μαζί.  Πρέπει να σταματήσουν τη στιγμή που θα ακούσουν ένα άσχετο, μη τανγκό, μουσικό κομμάτι. Αυτό ονομάζεται Cortina (Κουρτίνα). Αυτό γίνεται για να κάνουν τους ανθρώπους να χορεύουν με διαφορετικούς παρτενέρ.  Τους επιτρέπει επίσης να κάνουν ένα διάλειμμα από κάποιον με τον οποίο δεν θέλουν να χορεύουν συνεχώς. 

 

Είναι πάντα ο άνδρας που ζητάει από μια γυναίκα να χορέψει.  Ή μπορεί να της κάνει νόημα.  Παραδοσιακά, αν χορεύει περισσότερες από μία Τάντα με το ίδιο άτομο σημαίνει ότι είναι ζευγάρι ή ότι έλκονται μεταξύ τους. 

Σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά, ιδίως στην Ευρώπη. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να διατηρούμε τις Tandas γιατί δίνουν ζωντάνια στη βραδιά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να χορεύουν με διαφορετικούς παρτενέρ. Επίσης, βοηθούν τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά γύρω από τη δομή της μουσικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια Τάντα περιέχει τρία έως τέσσερα τραγούδια του ίδιου τύπου χορού, όπως το Βαλς, το Τάνγκο ή η Μιλόνγκα. Αυτοί είναι οι τρεις κύριοι τύποι του τάνγκο.  Διαφέρουν ως προς το ρυθμό, το στυλ και τη διάθεση. Οι χορευτές επιλέγουν ποια Tanda θέλουν να χορέψουν και με ποιον.

O Guillermo και η Μαρία διοργανώνουν Μιλόνγκες σε διάφορους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Through Tango Melodia Maria and Guillermo encourage their students to respect and embrace the traditional and cultural elements of Tango.  Consequently, the social side of this dance culture is an important part of the fun/learning experience.  Their students are invited to Milongas, special Tango socials.  A Milonga is a regular event where Tango dancers meet. Not only can they drink and dance but it’s the ideal place to socialise as they can meet up with old friends and even make some new ones.

The Tango was born when lonely immigrants from Europe sought female company to make them feel closer to home. Although Tango began in Argentina it has developed through a mixture of European influences.  These include Italian, Spanish and German along with African influences which had already been brought to Argentina by the slaves.  Nowadays, the Milonga is part of the daily routine of many Argentineans. It is a popular source of entertainment seven days a week, at any time of day. Argentinians might go out shopping and pop into a place for a break and dance three Tangos. 

At traditional Argentinian Milongas there are a number of rules.  However, these aren’t necessarily followed everywhere, especially in Europe.  Normally, there are sets of three or four dances called Tanda that the couple dance together.  They have to stop the moment they hear an irrelevant, non Tango piece of music. This is called a Cortina (Curtain). This is done to make people dance with different partners.  It also allows them to have a break from someone they do not want to dance with continually. 

It is always the man who asks a woman to dance.  Or he may wave at her.  Traditionally, if he dances more than one Tanda with the same person it means that they are an item or attracted to each other. 

Nowadays, things are much more relaxed, particularly in Europe. We still try to keep the Tandas because they give fluency to the night by allowing people to dance with different partners. They also help things to run smoothly around the structure of the music. This is because a Tanda will contain three to four songs of the same type of dance such as the Waltz, Tango, or Milonga. These are the three main types of Tango.  They differ in rhythm, style and mood. Dancers choose which Tanda they want to dance to and with whom. 

Tango Melodia run Milongas at various venues in UK and Greece.

bottom of page